เข้าสู่ระบบ UFABET
เข้าสู่ระบบ UFABET
เข้าเล่น สมัครสมาชิก ฝาก - ถอน LINE@

Privacy Policy

Privacy Policy นโยบายความเป็นส่วนตัวที่ผู้ให้บริการ ufabetparty.com จัดทำนโยบายความเป็นส่วนตัว เพื่อจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เข้าใช้บริการอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อผลประโยชน์ของผู้เข้าใช้บริการทุกท่าน

Privacy Policy

Privacy Policy นโยบายความเป็นส่วนตัว

 • นโยบายความเป็นส่วนตัว

ผู้ให้บริการ ufabetparty.com เล็งเห็นถึงความสำคัญในเรื่องของการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เข้าใช้บริการทุกท่าน จึงจำเป็นจะต้องจัดทำนโยบายความเป็นส่วนตัวขึ้นมา

 • ข้อมูลที่เรารวบรวม

สมาชิกจะต้องทำการส่งข้อมูลต่าง ๆ เพื่อใช้ในการสมัครสมาชิก จะต้องเป็นข้อมูลจริงทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็น ชื่อ-นามสกุล หมายเลขบัญชีธนาคาร อีเมล หมายเลขเบอร์โทรศัพท์มือถือ

 • วิธีการรวบรวมข้อมูล

ข้อมูลต่าง ๆ จะถูกรวบรวมจัดเก็บอย่างเป็นความลับที่สุด

 • การนำข้อมูลมาใช้

ผู้ให้บริการจะนำข้อมูลต่าง ๆ ที่ผู้เข้าใช้บริการรวมถึงข้อเสนอแนะ คำแนะนำต่าง ๆ เพื่อนำมาพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์

 • การแชร์ข้อมูล

ผู้ให้บริการจะไม่มีการแชร์ข้อมูล หรือบอกต่อข้อมูลต่าง ๆ ของผู้เข้าใช้บริการอย่างเด็ดขาด

 • การจัดเก็บข้อมูล

ผู้ให้บริการจัดเก็บข้อมูลต่าง ๆ อย่างเป็นความลับที่สุดผ่านระบบอัตโนมัติ

 • ข้อมูลของผู้อายุไม่ถึง 18 ปี

ผู้ให้บริการไม่มีนโยบายการสมัครสมาชิกของผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปีอย่างเด็ดขาด

 • สิทธิ์ของผู้ใช้

ผู้ใช้บริการสามารถปรับเปลี่ยนข้อมูลส่วนบุคคลของตนเองได้ตลอด 24 ชั่วโมง ผ่านช่องทาง contract@ufabetparty.com

 • การปรับปรุงนโยบาย

ผู้ให้บริการสามารถปรับปรุงนโยบายได้ตลอด 24 ชั่วโมง ตามความเหมาะสมโดยที่ไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 • การติดต่อ

สมาชิกสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทุกช่วงเวลา ผ่านช่องทาง contract@ufabetparty.com

 • วันที่นโยบายนี้บังคับใช้

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2017

 • ภาษาของนโยบายนี้

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้จัดทำขึ้นด้วยภาษาไทยเท่านั้น

ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนนโยบายต่าง ๆ โดยที่ไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า แต่จะแจ้งผ่านช่องทางหน้าเว็บไซต์โดยตรงที่ www.ufabetparty.com